PERSONDATAPOLITIK

 • INTRODUKTION
Liontouch er en produktlinje, som er udarbejdet af Visiodan A/S (”Visiodan”, ”Liontouch”, ”vi”, ”os” eller ”vores”). Visiodan forpligter sig til at beskytte vores kunder, leverandørers og samarbejdspartneres og medarbejderes oplysninger, herunder særligt personoplysninger. Vi har engageret iværksat en kontinuerlig proces for løbende at overholde databeskyttelseslovgivningen, herunder både databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.Når Visiodan sælger produkter gennem Liontouch-hjemmesiden, anser vi os som udgangspunkt for dataansvarlige, lige såvel som når Visiodan udfører andre ydelser og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af vores samarbejder mv., hvor vi bestemmer formålene med behandlingen.
Til brug for salget af Liontouch-produktlinjen, herunder administration af vores hjemmesider og systemer, har Visiodan indgået skriftlige databehandleraftaler med leverandører af IT-systemer. Aftalen indeholder instruks og vilkår for databehandlernes behandling af personoplysninger.
Denne persondatapolitik indeholder oplysninger om Visiodans behandling af personoplysninger som dataansvarlig. Du kan læse mere herom nedenfor.

 • VORES BEHANDLINGER
Vi registrerer og videregiver personoplysninger med det formål at kunne sælge og levere varer til vores kunder.
Kunder eller eventuelle kontaktpersoner herfor registreres.
Kategorierne af personoplysninger, som vi registrerer, når du handler hos os, er almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse.
Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftaler med kunder og gennemføre salg af produkter på kundens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke til det specifikke formål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
Visiodan opbevarer oplysninger i 10 år, regnet fra udgangen af kalenderåret for det seneste ydelser, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.
Kontaktpersoner for kunder vil hurtigst muligt blive slettes, efter at vi er blevet bekendt med, at de ikke længere er ansatte hos kunden.
Visiodan videregiver personoplysninger til samarbejdspartnere i forbindelse med leveringen af produkter (modtagere af personoplysninger). Vi videregiver ikke oplysninger til tredjeparter, men vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som kan tilgå vores registrerede personoplysninger. Visiodan indgår databehandleraftaler med samtlige databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed i forbindelse med behandlingen af personoplysninger og kundeoplysninger transmitteres ikke ukrypteret.

 • BEHANDLINGSSIKKERHED
Visiodan værdsætter informationssikkerhed og tager arbejdet med databeskyttelse seriøst. Vi arbejder professionelt med sikkerhed og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder. Vi har af den grund implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der løbende skal sikre databeskyttelsen af kunde- og personoplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgningerne i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af vores persondatapolitik og sikkerhedsforanstaltninger.

 • DINE RETTIGHEDER
Som registeret har du visse rettigheder, som Visiodan som dataansvarlig forpligter sig til at opfylde.
Du kan kontakte Visiodan og få indsigt i, hvilke personoplysninger, der behandles om dig, ligesom du kan få berigtigede eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Såfremt du ønsker dine personoplysninger slettede, blokering for behandlingen af Visiodans behandling, at udnytte din ret til dataportabilitet eller at gøre indsigelse imod Visiodans behandling af personoplysninger om dig.
Når vi behandler personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Såfremt du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du rette henvendelse til os. Såfremt du ikke længere ønsker af modtage e-mail med information om Liontouch eller andet markedsføringsmateriale fra Visiodan, kan du enkelt framelde dig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i den seneste e-mail, som du har modtaget fra os. Tilbagekaldelsen ændrer ikke lovligheden af den forudgående behandling forud for tilbagekaldelsen.

 • ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIK
Visiodan anerkender sit ansvar for en gennemsigtig persondatapolitik. Derfor gennemgår vi løbende vores persondatapolitik og opdaterer denne løbende.
Persondatapolitikken er senest opdateret den 29/5-2020.

 • KONTAKT
Visiodan A/S er dataansvarlig, CVR-nr. 1967 55 48, beliggende Strandvejen 171, 1, 2900 Hellerup, Danmark.
Ønsker du at udnytte dine rettigheder, som er beskrevet ovenfor, eller har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os
Visiodan A/S
Strandvejen 171, 1, 2900 Hellerup
Telefon: (+45) 39 62 39 44
E-mail: admin@liontouch.com

 • KLAGE
Ønsker du at klage over behandlingen af dine personoplysninger, bedes du sende en e-mail med baggrunden for din klage til admin@liontouch.com. Vi vil behandle klagen og vende tilbage hurtigst muligt.
Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til overholdelsen af dine rettigheder og overholdelsen af Visiodans behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet, henvises der til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 • REGLER
De gældende regler for Visiodans behandling af dine personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 
PERSONDATAPOLITIK

 • INTRODUKTION
Liontouch er en produktlinje, som er udarbejdet af Visiodan A/S (”Visiodan”, ”Liontouch”, ”vi”, ”os” eller ”vores”). Visiodan forpligter sig til at beskytte vores kunder, leverandørers og samarbejdspartneres og medarbejderes oplysninger, herunder særligt personoplysninger. Vi har engageret iværksat en kontinuerlig proces for løbende at overholde databeskyttelseslovgivningen, herunder både databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.Når Visiodan sælger produkter gennem Liontouch-hjemmesiden, anser vi os som udgangspunkt for dataansvarlige, lige såvel som når Visiodan udfører andre ydelser og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af vores samarbejder mv., hvor vi bestemmer formålene med behandlingen.
Til brug for salget af Liontouch-produktlinjen, herunder administration af vores hjemmesider og systemer, har Visiodan indgået skriftlige databehandleraftaler med leverandører af IT-systemer. Aftalen indeholder instruks og vilkår for databehandlernes behandling af personoplysninger.
Denne persondatapolitik indeholder oplysninger om Visiodans behandling af personoplysninger som dataansvarlig. Du kan læse mere herom nedenfor.

 • VORES BEHANDLINGER
Vi registrerer og videregiver personoplysninger med det formål at kunne sælge og levere varer til vores kunder.
Kunder eller eventuelle kontaktpersoner herfor registreres.
Kategorierne af personoplysninger, som vi registrerer, når du handler hos os, er almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse.
Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftaler med kunder og gennemføre salg af produkter på kundens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke til det specifikke formål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
Visiodan opbevarer oplysninger i 10 år, regnet fra udgangen af kalenderåret for det seneste ydelser, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.
Kontaktpersoner for kunder vil hurtigst muligt blive slettes, efter at vi er blevet bekendt med, at de ikke længere er ansatte hos kunden.
Visiodan videregiver personoplysninger til samarbejdspartnere i forbindelse med leveringen af produkter (modtagere af personoplysninger). Vi videregiver ikke oplysninger til tredjeparter, men vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som kan tilgå vores registrerede personoplysninger. Visiodan indgår databehandleraftaler med samtlige databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed i forbindelse med behandlingen af personoplysninger og kundeoplysninger transmitteres ikke ukrypteret.

 • BEHANDLINGSSIKKERHED
Visiodan værdsætter informationssikkerhed og tager arbejdet med databeskyttelse seriøst. Vi arbejder professionelt med sikkerhed og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder. Vi har af den grund implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der løbende skal sikre databeskyttelsen af kunde- og personoplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgningerne i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af vores persondatapolitik og sikkerhedsforanstaltninger.

 • DINE RETTIGHEDER
Som registeret har du visse rettigheder, som Visiodan som dataansvarlig forpligter sig til at opfylde.
Du kan kontakte Visiodan og få indsigt i, hvilke personoplysninger, der behandles om dig, ligesom du kan få berigtigede eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Såfremt du ønsker dine personoplysninger slettede, blokering for behandlingen af Visiodans behandling, at udnytte din ret til dataportabilitet eller at gøre indsigelse imod Visiodans behandling af personoplysninger om dig.
Når vi behandler personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Såfremt du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du rette henvendelse til os. Såfremt du ikke længere ønsker af modtage e-mail med information om Liontouch eller andet markedsføringsmateriale fra Visiodan, kan du enkelt framelde dig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i den seneste e-mail, som du har modtaget fra os. Tilbagekaldelsen ændrer ikke lovligheden af den forudgående behandling forud for tilbagekaldelsen.

 • ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIK
Visiodan anerkender sit ansvar for en gennemsigtig persondatapolitik. Derfor gennemgår vi løbende vores persondatapolitik og opdaterer denne løbende.
Persondatapolitikken er senest opdateret den 29/5-2020.

 • KONTAKT
Visiodan A/S er dataansvarlig, CVR-nr. 1967 55 48, beliggende Strandvejen 171, 1, 2900 Hellerup, Danmark.
Ønsker du at udnytte dine rettigheder, som er beskrevet ovenfor, eller har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os
Visiodan A/S
Strandvejen 171, 1, 2900 Hellerup
Telefon: (+45) 39 62 39 44
E-mail: admin@liontouch.com

 • KLAGE
Ønsker du at klage over behandlingen af dine personoplysninger, bedes du sende en e-mail med baggrunden for din klage til admin@liontouch.com. Vi vil behandle klagen og vende tilbage hurtigst muligt.
Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til overholdelsen af dine rettigheder og overholdelsen af Visiodans behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet, henvises der til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 • REGLER
De gældende regler for Visiodans behandling af dine personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.